×
Anasayfa | Psikolog Başvurusu
Blog
Tek Bir Günde Tamamen Değişilebilir Mi? Kuantum Değişimi Nedir?

 07.02.2021

Büyük Değişiklikleri Tetikleyen Nedir?

 

Araştırmacılar bazen bilinen şeylerle çelişkiye düşüyormuş gibi görünen sıra dışı davranışları inceler. Örneğin bir davranışını değiştirmeye çalışan birisi bunun oldukça zor bir şey olduğunu görmüştür çünkü ayırıcı özellikler nispeten sabit ve süreklidir. Bu sebeple bir dakika, bir kaç saat veya tek bir gün içinde kişiliklerini tamamen değiştirdiklerini söyleyen insanlara inanmak zordur. Araştırmacılar bu ani kişilik değişimlerine kuantum kişilik değişimi adını veriyor.

Kuantum kişilik değişimi, insanın kişiliğinde, inanışlarında veya değerlerinde birkaç dakika, saat veya gün içinde çok aşırı ve dramatik bir değişimin gerçekleşmesini tanımlar.

Örneğin Anonim Alkolikler kurucularından biri olan Wilson'un yaşadığı kuantum değişimini aktaralım. Alkolik Wilson ümitsiz haldeyken ve depresyondayken birden odasının parlak bir ışıkla aydınlandığını gördü. Kendisini bir dağın tepesinde görüyordu ve ruhani rüzgarların içinden esip geçtiğini hissediyordu. Sonra birdenbire çok basit ancak güçlü bir duyguya kapıldı. O özgür bir adamdı. Bu dramatik deneyim Wilson'un kişiliğini 180° değiştirdi ve ümitsiz bir alkolikken kendini başka alkoliklere yardım etmeye adamış ayık bir adam oldu. Kişilikte meydana gelen ani ve büyük değişimler ile ilgili bildirimler iki tane köklü bulguya meydan okuyor. Birincisi, ayırıcı özellikler yavaş yavaş değişebilen ama nadiren ani değişimlere uğrayan sabit ve kalıcı eğilimlidir; ikincisi, insanlar kişiliklerini değiştirmek istese bile bu bir gecede olan bir şey değildir ve uzun zaman alır. Peki öyleyse kuantum kişilik değişimi, üstelik çoğu zaman tek bir günde nasıl meydana gelebiliyor? Araştırmacılar bu soruyu cevaplandırabilmek için önce kuantum değişimlerini incelemek üzere bir yöntem geliştirmek zorundaydı.


 

Yöntem

 

Araştırmacılar yerel bir gazetede ki bir haber sayesinde kuantum kişilik değişimi yaşayan insanlara ulaştı. Araştırmacılar nispeten kısa bir süre içinde temel değerleri, duyguları tavırları, veya davranışlarında değişim yaşayan insanlar için bir ilan verdi. İlana cevap veren 89 kişiden 55'i kabul edilebilir bulundu. Bu 55 denek bir dizi kişilik testine ve yapılandırılmış görüşmeye tabi tutuldu. Yapılandırılmış görüşme, herkesten aynı bilginin alınması amacı ile bütün deneklere aynı sınırlı ve odaklanmış soruların sorulmasıdır. Yapılandırılmış görüşmeler esnasında bütün deneklere görünüşte kişiliklerini tamamen değiştiren sıradışı deneyim hakkında “ne, nerede ve ne zaman” ile ilgili aynı ayrıntılı sorular soruldu. Yapılandırılmış görüşmeler çoğu zaman gözlemlenemeyen bilişsel ve duygusal süreçler olan öznel düşünceler duygular ve deneyimler hakkında bilgi elde etmek için kişinin kendi beyanlarından faydalanır.

 

Bulgular

 

Araştırmacılar deneklerin (31 kadın ve 24 erkek) kişilik testlerinin normal kapsamı içinde performans gösterdiklerinden, garip sorunlarla karşılaşmadıklarından ve genel olarak çarpıcı ve sıradışı şeyler yaşamadıklarından emin olmak için çeşitli kişilik testleri uyguladı. Kişilik testleri ve görüşmelerin sunduğu bulgulara dayanarak deneklerin tamamının bir zamanlar sıra dışı deneyimler yaşamış olan normal sıradan bireyler olduğu tespit edildi. 

Araştırmada elde edilen bulguların bazıları:

·         Deneklerin çoğunluğu (%58) kuantum deneyiminin üstünden uzun zaman geçmiş olmasına rağmen (ortalama 11 yıl) gerçekleştiği tarihi ve saati tam olarak söyleyebiliyordu.

·         Deneklerin çoğunluğu (%78) kuantum deneyiminin aniden başladığını ve onları şaşırttığını söyledi. Bazılarında bu deneyim sadece birkaç dakika sürdü (%13), çoğu ise 24 saat içinde geçmişti (%64). Yaşanan deneyim yoğun bir duygu tarafından çarpılmayı, kendini tamamen adamayı, sesler duymayı ve Tanrı’nın sesini duymayı içeriyor.

·         Çoğunluk (%96) kuantum deneyiminin hayatlarını iyileştirdiğini söyledi ve çoğunluk (%80) değişikliği kalıcı olduğunu söyledi.

·         Çoğunluk (%87) kuantum deneyimi esnasında kendilerine önemli bir sırrını açıklandığını söyledi; %78'i zihinsel bir yükten kurtulduklarını söyledi ve %60’ı tamamen sevildiklerini hissettiklerini söyledi.

Bu 55 bireyin hepsi tek bir gün ya da daha kısa bir süre içerisinde 180 derecelik bir değişim yaşadıklarını söyledi. Büyük çoğunluk için kuantum deneyimi kötü geçen bir sürenin sonucunda ortaya çıktı veya bu süre tarafından tetiklendi. Denekler kuantum değişiminin ardından hayatlarının iyileştiğini bildiriyor.

 

Sonuçlar

 

Araştırmacılar deneklerin bildirdiği kuantum değişikliklerinin genel olarak gözlemlenenlerden çok daha büyük olduğu, normalde bildirildiğinden daha kısa bir süre içerisinde gerçekleştiği ve yıllar boyunca sürdü sonucuna varıyor. Deneklerin çoğunluğu için bu değişim artan anlam, mutluluk ve tatmini temsil ediyordu; bazıları da kendilerini Tanrı’ya yakın hissettiğini bildirdi. Bu araştırma, kişilikte kuantum değişikliklerinin gerçekleştiğini ve bunun kişinin uzun süreden beri var olan kişisel problemlerini çözmenin bir yolu olabileceğini öne sürüyor. 

 

© 2020 - Her hakkı saklıdır.
onlinedanismamerkezi.com