×
Anasayfa | Psikolog Başvurusu
Blog
Beyinde Cinsiyet Farkı Var Mı?

 17.01.2021

Cinsiyet farklılıkları; erkek veya kadın olmanıza bağlı olarak bilişsel, davranışsal veya beyin sürecindeki fonksiyonel farklılıklara verilen isimdir. Cinsiyet farklılıkları ne iyidir, ne kötüdür ne de ayrımcıdır. Bunlar sadece kadın ve erkeklerin farklılık gösterdikleri noktalardır.

Problem Çözmedeki Farklılıklar

Dönen şekil problemi, nispeten zor bir mekânsal problemdir.


Öncelikle soldaki şekli iyice inceleyin. Sonra sağdaki dört şekil arasından hangisinin ilk şeklin döndürülmüş hali olduğunu bulun.

Bu problemin çözümünün anahtarı, şekli dört seçenekten bir tanesine uyana kadar aklınızda çevirebilme becerisidir. Araştırmalar erkeklerin dönen şekil problemini kadınlara göre daha hızlı veya doğru çözdüğünü gösteriyor. Kadınların erkeklere göre daha başarılı olduğu görevler de var.


Örneğin, çerçeve içindeki eve bakın ve üç seçenek arasından ikizini bulmaya çalışın. Algısal hızı ölçen bu ve benzeri testlerde kadınlar genellikle daha hızlıdır. Ayrıca kadınlar, aynı harfle başlayan mümkün olduğu kadar çok kelimenin art arda sıralanması gereken sözel akıcılık testlerinde de genellikle daha başarılı oluyor.

Becerilerdeki bu cinsiyet farklılıkları için yapılan açıklamalardan bir tanesi, sosyalleşme ve öğrenmeye bağlı olduklarıdır. Bir başka açıklama ise bu cinsiyet farklılıklarının ilk insanlardaki farklı becerilerden evrimleşmiş olmasıdır. Mekânsal becerileri yüksek olan erkekler avlanırken daha başarılı olurken, sözel becerisi yüksek olan kadınlar çocuk yetiştirme konusunda daha başarılı olmuştur.

Peki, beynin işleyiş şeklinde cinsiyet farklılıkları var mıdır?

Bunu öğrenmek için deneklere, dönen şekil problemini çözerken beyin taraması yapıldı. Problem çözümü esnasında yapılan beyin taramaları, erkeklerde maksimum nöral hareketliliğin sağ frontal bölgede meydana geldiğini gösteriyor. Buna karşılık, kadınlarda maksimum nöral hareketlilik sağ pariatel temporal bölgede meydana geliyor. Araştırmalar bize, dönen şekil problemi çözerken kullanılan beyin bölgesi açısından önemli cinsiyet farklılıkları olduğunu gösteriyor. Bir başka ilginç çalışma ise üç boyutlu bir sanal labirentten kaçarken erkeklerin, (ortalama 2 dk. 22 sn.) kadınlara (ortalama 3 dk. 16 sn.) göre daha hızlı olduğunu gösteriyor. Ayrıca erkekler kalıcı belleğe bilgi kaydeden hipokampusun her iki tarafını da kullanırken kadınlar sadece sağ hipokampusu kullanıyor. Araştırmalar bu beyin farklarının erkeklerin neden yabancı bir şehirde aradıkları yeri bulma konusunda daha başarılı olduğu sorusunu da açıklıyor.

Kuvvetli duygusal deneyimleri hatırlamak konusunda ne kadar iyisiniz?

Erkekler ve kadınlar, nötr(kitaplık) ve duygusal olarak şiddetli(ölü beden) arasında derecelendirdikleri resimlere bakarken beyin taraması yapıldı. Haftalar sonra deneklerden daha önce duygusal olarak şiddetli şeklinde derecelendirdikleri resimleri seçmeleri istendi. Kadınlar duygusal yoğunluğu yüksek resimleri erkeklere göre %10-15 daha iyi hatırladı. Bu sonuç bize kadın beyninin duygusal deneyimleri kodlamak için erkek beynine göre daha iyi düzenlediğini gösteriyor.

Tüm bu araştırmalar bize gösteriyor ki; beyinde cinsiyet farklılıkları vardır fakat bu farklılıkları ayrımcı uygulamalarda bulunmak amacıyla kullanılmamalıdır. 

#cinsiyetfarklılıgı #kadınerkek #cinsiyet #esitlik #beyin #psikoloji

© 2020 - Her hakkı saklıdır.
onlinedanismamerkezi.com